Werkervaring

2018 /2020 Gemeente Amersfoort – Sociaal Domein Functie: Senior Financieel medewerker
Uitvoerende taken:
• Handmatig journaliseren n.a.v. betalingen en correcties omdat inrichting Suite nog niet correct is.
Hiervoor heb ik een bestand met verwijzingen in Excel gemaakt die de journaalpost genereert om
te uploaden in Decade (het financiële boekhoudpakket).
• Saldoverklaringen maken voor de boekingen op tussenrekeningen. Daarna afletteren posten in
Decade.
• Ontvangsten op tussenrekening in Decade uitzoeken en boeken in Suite, en alloceren op de juiste
kostenplaats in (Suite + Decade). Daarna afletteren in Decade.
• Maandelijks aansluiten boekingen in Suite versus Decade ten behoeve van AOIB. (Acces, Suite,
Decade, Excel).
• 1x Kwartaalrapportage maken van de kosten Wonen/Rollen/Vervoer voor de financieel adviseur
en beleidsregisseur.

Adviserende taken:
• Samenwerking met Applicatiebeheer Suite om de inrichting en gebruik van Suite te
optimaliseren. (Eerste aanspreekpunt bij problemen met applicatie Suite).
• Samenwerking met scriptbouwer voor het bouwen van rapportages uit Suite door middel van
Acces ter ondersteuning van het werk op de afdeling Finzorg van het Sociaal Domein (Zorg)
• Samenwerking met Zorgadministratie om de administratie zo accuraat mogelijk te maken.
• Bij aanbestedingen Wonen, Rollen, Vervoer de beleidsregisseur informeren over de financiële
gevolgen en werkzaamheden voor financiën (e.a. afdelingen).
• Overleggen met aanbieders over gemaakte afspraken en facturatie.

Ondersteuning in verbetertrajecten:
• Leantraject werkprocessen WMO Wonen, Rollen, Vervoer. Het deel in deze werkprocessen
betreffende financiën zijn geoptimaliseerd. (Suite, Verseon, Excel).
• Leantraject WMO/Jeugd. Uiteindelijke vraag: Kunnen we de betaalspecificaties laten vervallen en
volstaan met het 304-bericht (Berichtenverkeer). Dit traject is met succes afgerond.
• Controlebestand Betalingen in Excel, dit vanwege de complexiteit van de betalingen via Suite en
geen mogelijkheid tot controle in Suite. Hierdoor zijn minder correcties nodig en als er
gecorrigeerd moet worden is sneller duidelijk waar de fout zit. (Excel, Suite, Cognos, Acces).
• Suite ingericht en overlegt met hulpmiddelenleveranciers t.b.v. het Inlezen en verwerken van de
maandelijkse onderhoudsfacturen (ca. 5.000 factuurregels per maand) op basis van een CSVbestand in Suite voor WMO Wonen, Rollen, Vervoer. Dit was niet ingericht en hierop werd
voorheen dan ook een geringe controle op uitgevoerd. (Suite, Excel, Cognos).
• Monitoringsrapportages in Excel voor de realisatie en het maken van forecasts voor WMO
Wonen, Rollen en Vervoer (2017, 2018, 2019) / WMO nieuwe taken BW, HH, Jeugd (2016, 2017,
2018, 2019). Dit gebeurde in het verleden vaak door middel van een draaitabel. Nu verwijzingen
en formules gemaakt zodat er een dump in het bestand gezet kan worden, daarna worden de
berekeningen grotendeels al door het bestand gedaan.
• Depotadministratie (Rollen, Wonen, Vervoer) geactualiseerd en verbeterd zodat de invoer en het
bijhouden minder tijd kost. (Suite).
• Het verbeteren van processen is een deel van het werk en wordt opgepakt zodra duidelijk wordt
dat een proces verbeterd kan worden. Regelmatig overleg met diverse collega’s hoe zij een
proces ervaren en of zij verbeterpunten hebben.
• Collega’s ondersteunen bij het werken met Excel


2015 / 2017 Gemeente Amersfoort Functie: Financieel Medewerker
Uitvoerende taken:
• Crediteurenadministratie.
• Cliëntenadministratie.
• Betalingen crediteuren en cliënten.
Adviserende taken:
• Procesverbetering crediteuren-/cliëntenadministratie.
• WMO nieuwe taken en Jeugd naar Gemeenten.
• Inrichting Suite ten behoeve van inkoopcontracten WMO voorzieningen
• Inkoop WMO voorzieningen


2011 / 2015 Service Bureau Gemeenten (SBG) Functie: Financieel Medewerker
Uitvoerende taken:
• Crediteurenadministratie.
• Cliëntenadministratie.
• Betalingen crediteuren en cliënten.
• Opmaken memoriaal betaling ten behoeve van boeking in Afas.
• Activa-administratie inclusief opmaken memoriaal
Adviserende taken:
• Procesverbetering crediteuren-/cliëntenadministratie.
• Digitaliseren facturen-/poststroom


Aug. / 4 nov. 2011 Vestigingsadministrateur bij een aannemersbedrijf
• Debiteurenbewaking
• Inboeken van bankafschriften
• Projectadministratie- bewaking
• Crediteurenadministratie
• Aangifte omzetbelasting
• Maken perioderapportages t.b.v. directie van de financiële en de projectadministratie.
• Opgeven prognose cijfers einde jaar t.b.v. directie
• Opgeven begroting volgend jaar t.b.v. directie
• Aanleveren cijfers t.b.v. jaarrekening


2006 / juli 2011 Bedrijfs-/Projectadministrateur bij een bouwbedrijf
• Debiteurenadministratie en debiteurenbewaking
• Inboeken van bankafschriften
• Projectadministratie- bewaking (Nederland, Ierland en Zuid-Korea)
• Crediteurenadministratie
• Aangifte omzetbelasting (Nederland en Ierland)
• Maken perioderapportages inclusief Business Balance Scorecard t.b.v. directie van de financiële
en projectadministratie.
• Opgeven prognose cijfers einde jaar t.b.v. directie
• Opgeven begroting volgend jaar en meerjarenbegroting t.b.v. directie
• Aanleveren cijfers t.b.v. jaarrekening
Ik verzorgde de administratie voor drie bv’s. Deze drie bv’s hebben projecten in binnen- en buitenland.


2005 t/m 2006 Administrateur bij een facilitair bedrijf
• Debiteurenadministratie en debiteurenbewaking
• Verwerken van bankafschriften
• Projectadministratie- bewaking
• Controle boekingen crediteurenadministratie
• Aangifte omzetbelasting
• Maken perioderapportages t.b.v. directie
• Opgeven prognose cijfers einde jaar t.b.v. directie
• Opgeven begroting volgend jaar t.b.v. directie
• Aanleveren cijfers t.b.v. jaarrekening
Specifiek bij dit bedrijf: administratie ingericht conform de NEN norm welke gehanteerd wordt
door facilitair bedrijven


1998 t/m 2004 Administrateur bij een adviesburo (Projectleiders/begeleiders)
• Debiteurenadministratie en debiteurenbewaking
• Verwerken van bankafschriften
• Projectadministratie- bewaking
• Controle boekingen crediteurenadministratie
• Aangifte omzetbelasting
• Maken perioderapportages t.b.v. directie incl. onderhanden werken lijst
• Opgeven prognose cijfers einde jaar t.b.v. directie
• Opgeven begroting volgend jaar t.b.v. directie
• Aanleveren cijfers t.b.v. jaarrekening


1995 t/m 1997 Administrateur bij een fabricagebedrijf
• Debiteurenbewaking
• Verwerken van bankafschriften
• Kostenbewaking (uren, kosten en opbrengsten)
• Voorraadadministratie
• Crediteurenadministratie
• Aangifte omzetbelasting
• Maken perioderapportages t.b.v. controller
• Opgeven prognose cijfers einde jaar t.b.v. controller
• Opgeven begroting volgend jaar t.b.v. controller
• Aanleveren cijfers t.b.v. jaarrekening


1991 t/m 1994 Administratief medewerkster bij een bouwbedrijf
• Crediteurenadministratie
• Contractbewaking
• Beheer lease-auto’s
• Budgetbewaking
• Projectadministratie